Archive for September, 2002

82037868

Tuesday, September 24th, 2002

SUBSIDIZE LEARNING
Overskriften taler for sig selv, set i Amsden (2001)

81946625

Sunday, September 22nd, 2002

Tjekliste for godt sprog
Generelt:
Er sproget umiddelbart velfungerende/vellykket?
Har du udnyttet erfaringssprogets fortrin?
Er perspektivet l�serens eller fagets?
Skriver du for l�seren eller for kollegaen?
Appellerer indledningen/indledningerne til at l�se videre?
Har du brugt gode, st�rke, almindelige ord?
Er teksten umiddelbart indbydende at g� til?
Er der et passende antal afsnit og mellemoverskrifter?
L�sbarheden:
Er den sproglige kode �ben og venlig?
Kontroll�r:
  s�tningsord (verbalsubstantiver)
  lange sammens�tninger
  passive udsagnsord
  s�tninger med […]

81946333

Sunday, September 22nd, 2002

To slags sprog - Videnssprog og Erfaringssprog
Vi administrerer disse to forskellige slags sprog mere eller mindre bevidst.
a) Videnssprog: “Virksomheden har en anstrengt �konomi”
b) Erfaringssprog: “Fabrikken mangler penge”
a) Videnssprog: “Der er stor variation i murernes arbejdsbelastning”
b) Erfaringssprog: “Nogle murere har et h�rdere arbejde end andre”
Pointe 1: Kun et mindretal af danskere behersker videnssproget. Til geng�ld er […]

81946189

Sunday, September 22nd, 2002

Sprog skal v�re planlagt
Hvilken vinkel, opbygning og form v�lger du?:
1) Den klassisk-retoriske: Begynder med at skildre pr�misserne, foruds�tningerne, baggrunden. Konklusionen kommer altid til sidst.
2) Den p�dagogisk-journalistiske: Prioriterer stoffet efter v�sentlighed. Konklusionen kommer altid f�rst. Argumentation og detaljer f�lger senere - med faldende vigtighed.
Model 1 er den intellektuelt mest kr�vende for l�seren, model 2 formidler hurtigst […]

81630060

Sunday, September 15th, 2002

Universitsp�dagogisk Udviklingsenhed
Har fornylig evalueret adjunktuddannelsen i universitetsp�dagogik ved Aarhus Universitet.
Indeholder mange guldkorn om holdningen til og faktorer der spiller ind p� (kvaliteten af) undervisningen p� universitetet, s�som:
a) i hvor h�j grad undervisning ses som en aktivitet, der “stj�ler tid” fra forskningen.
b) hvor sv�rt det er at supervisere og coache ‘erfarne’ undervisere.
c) hvilke forslag der er […]

81601796

Saturday, September 14th, 2002

IKT-p�dagogik p� universitetet
Fra artikel om �rhus Universitets IKT-P�dagogiske V�rksted i Information & Debat (sep. 2002 udgaven):

(…) derfor g�r han (Jens D�rup) meget ud af, at IT altid skal ses i relation til et bestemt form�l.
- Hvis man bare laver et kursus i Excel, gider ingen m�de op. Men tilbyder man kurset i relation […]

81600426

Saturday, September 14th, 2002

Umberto Eco om kartotek over l�ste b�ger
Eco har en r�kke detaljerede anbefalinger til organisering af stoffet ifm. specialeskrivningen, og denne passage fra Kunsten at skrive et speciale gav mig en rigtig “aha”-oplevelse, eller rettere en l�ftet pegefinger:

PAS P� AT FOTOKOPIERNE IKKE BLIVER ET ALIBI! Fotokopier er et uundv�rligt redskab, der b�de g�r det muligt at […]

81563207

Friday, September 13th, 2002

Mere om Information Mapping
S�gt Google Groups; det f�rste uddrag giver en id� om principperne bag, det andet en konstruktiv kritik:
1) Information Mapping (R) is a highly structured approach to presenting technical documentation, where information is organized into maps and maps into blocks. The types of maps and the types of blocks within each map […]

81562332

Friday, September 13th, 2002

Blogger Pro
Den udvidede version af Blogger, Blogger Pro har nogle meget interessante elementer:
Billeder, kladder, titler, mail til Blog, mailing list etc.
Prisen: $35 pr. �r (introtilbud), det er ganske fristende! T�nk over det..

81561163

Friday, September 13th, 2002

Robert Horn: Dialectic Traps
Dialectics is needed for critique and to add the time-dimension to our thinking. But the dialectic point of view also has the capacity to draw us into potential error. It contains powerful metaphors that often appear to control our thought in certain areas almost to the exclusion of other possibilities.
Six potential dialectic […]

81560159

Friday, September 13th, 2002

Robert Horn: Traps of Traditional Logic
The seven of traps that derive from traditional logic are:
1. The Forever Changeless Trap: In this trap we think of the current condition as being the same forever.
2. The Process-Event Trap: This trap leads us into the error of thinking in terms of object-like “events” where we would do better […]

81559054

Friday, September 13th, 2002

Visual Language og Information Mapping
Fandt p� www.key2know.dk en pr�sentation af konceptet Information Mapping - et v�rkt�j til at analysere, organisere og pr�sentere information.
En r�kke eksempler og demoer, og en videre s�gning gav f�lgende links:
www.imap.dk
www.infomap.com
www.stanford.edu/~rhorn/
Sidstn�vntes site, Robert Horn, er spr�ngfyldt med artikler og andre materialer om Visual Language og Information Mapping. Meget store perspektiver!!
S�gte p� Amazon.com; […]