Archive for November, 2003

106963725648806694

Monday, November 24th, 2003

Webhotel i superklassen
Mit nye webhotel hos Surftown har indtil nu v�ret ualmindelig fantastisk! Stabilt, hurtigt, og med et k-o-m-p-l-e-t kontrolpanel for bare at n�vne nogle f� ting.
Jeg har samlet klogere.dk og christianmortensen.dk p� det samme webhotel (og der er plads til tre yderligere dom�ner, ialt 400 Mb plads - for 29 kr/md!).
iBook blog’en er fra […]

106963671443696126

Monday, November 24th, 2003

Tiden g�r…
…og iBooks falder i pris, ligesom softwareopdateringer synes lige lovlig hyppige…
Siden sidst er der sket en del:
- Pictures mappen bliver mere og mere fyldig
- Jeg har sl�et visning af skjulte filer til - og fra igen!
- Stuffit Expander er blevet opdateret
- Mailprogrammet er blevet konfigureret (ibook@klogere.dk)
- Netadgang gennem Stofanet fungerer up�klageligt
- RBrowserLite fungerer godt […]